Drony SIT Plzeň

Novinky a články

Pomáhali jsme po havárii ocelových konstrukcí v cementárně DANUCEM

V opravdu extrémních podmínkách jsme drony Elios 1 a Elios 2 mapovali stav zborcených ocelových konstrukcí dopravníkového mostu sila cementárny na Slovensku. Ve značně prašném a horkém prostředí se nám podařilo ověřit pozice konstrukcí zalomených do sila horkého slinku.

Havárie znamenala okamžitou odstávku jednoho ze slinkových sil a omezení výroby cementárny v Rohožníku na Slovensku. Proto nás ihned po havárii kontaktoval zástupce této společnosti. Jedná se o významný podnik patřící do skupiny DANUCEM, jednoho z nejvýznamnějších výrobců cementu a betonu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku.

Zákazník se na nás obrátil s dotazem, zda bychom byli schopni pomocí našich dronů zdokumentovat stav a polohu zkolabovaných konstrukcí dopravníkového mostu. Ten spojuje dvě sousední sila, jedno betonové a druhé ocelové. Z nezjištěných příčin došlo k jeho havárii a  zhroucení dovnitř ocelového sila. Celá konstrukce pak visela pouze na řetězu pohonu jednoho z dopravníků, a to vše ve výšce 50 metrů nad zemí. Po prostudování zaslaných materiálů a zhodnocení našich možností jsme se rozhodli na Slovensko neprodleně vyrazit. Naším cílem bylo s využitím antikolizních dronů Elios 1 a Elios 2 proletět deformovanými konstrukcemi dopravníkového mostu a pořídit  inspekční videa a to i z vnitřního prostoru ocelového sila.

Po vyřízení nezbytných formalit jsme se vydali na cestu. Ihned po příjezdu do závodu jsme se sešli se zástupci objednatele na informativní poradě. Projektant nás detailně seznámil se všemi doposud známými skutečnostmi o stavu konstrukcí. Zároveň jsme byli seznámeni s předpokládanými variantami polohy zborcených konstrukcí uvnitř ocelového sila. Manažer bezpečnosti nás seznámil se všemi riziky práce v inkriminované oblasti s důrazem na striktní zákaz vstupu do prostoru poškozeného dopravníkového mostu. Se zákazníkem jsme si odsouhlasili cíl prací. Pokusit se zjistit polohu a stav části zkolabované konstrukce uvnitř ocelového sila. Bez této informace nebylo možné zahájit demontáž s užitím horolezecké techniky a jeřábnických prací.

Vybaveni nezbytnými prostředky OOPP jsme se v doprovodu manažera bezpečnosti vydali na místo vzletu ve vrcholové části sousedního betonového sila. V týmu jsme následně naplánovali postup provedení letů. Vzhledem ke značnému množství překážek na trase, vysokému riziku uvíznutí  a obrovským nánosům jemného cementového prachu jsme pro první lety zvolili Elios 1. Výhodou tohoto stroje je jeho konstrukce. Ta mu umožňuje se po ocelových konstrukcích doslova kutálet. Kamera při tom stále směřuje tam, kam pilot potřebuje vidět.

Ihned po vzletu se potvrdila očekávání ohledně problémům s viditelností. Náš Elios zvířil značné množství cementového prachu, takže se podél konstrukcí pohyboval obklopen kompaktním, šedivým mrakem. Naštěstí objektiv kamery zůstal průhledný a dařilo se nahrávat video. Po celou dobu letů jsme se potýkali s obavou ze zadření motorů. Elios 1 to však zvládal dobře. Horší to bylo s jeho řízením. Pilot chvílemi prakticky letěl na slepo. Obraz z kamery sice měl, nicméně určit orientaci dronu byl oříšek. Pořízená data nám dala odpověď na otázky týkající stavu konstrukce mostu a místě jejich zalomení do ocelového sila. Dovnitř se však vletět nedalo. S velkou pravděpodobností by se nám již nepodařilo vyletět zpět.

S kolegy z cementárny jsme se dohodli, že další postup naplánujeme po vyhodnocení již pořízených záběrů. Po diskusi nad pořízenými videi padl návrh spustit Elios 2 poklopem ve stropu ocelového sila a pokusit se odsud pořídit záběry zalomené konstrukce mostu. Jednalo se o extrémní řešení, protože teplota a prašnost uvnitř sila byla značná. Z tohoto důvodu jsme se dohodli, že dojde k celkové odstávce přísunu slinkového prachu z pecí cementárny.  Pec byla odstavena a dopravníky zastaveny.  Do ocelového sila tak již další slinek nepadal. V pokusu jsme pokračovali po 2 hodinách odstávky, kdy došlo k částečnému usazení prachu a bylo možné poklop otevřít. Kontrolní měření prokázalo, že teplota v sile jen pět metrů pod otvorem poklopu dosahuje 80°C, což je konstrukční maximum dronu Elios 2. Níže jsme tedy s dronem jít nemohli. I tak jsme měli pocit, že se díváme do pekla a během pár sekund byl člověk zcela pokrytý prachem a dýchal jen díky respirátoru.  Na videu pořízený uvnitř sila toho opravdu moc vidět nebylo, byl však patrný obrys konstrukce mostu. Ukázalo se, že skutečnost je horší než očekávání projektanta a statika. Konstrukce dopravníkového mostu uvnitř sila visela zcela svisle na řetězu pohonu jednoho z dopravníků.

Při závěrečném vyhodnocení pořízených se zákazníkem bylo konstatována, že námi pořízené materiály jsou zcela zásadní pro další plánování demontáže kabelového mostu. Bylo prokázáno, že skutečná poloha mostu konstrukce uvnitř sila byla horší, než bylo očekávání projektanta. S ohledem na tuto skutečnost mohl však být zvolen správný technologický postup fixace konstrukce a její následné demontáže.

Při této zakázce jsme si ověřili schopnosti a odolnost dronů Elios 1 a Elios 2 v takto extrémních podmínkách. I když jsme měli několikrát namále a od uvíznutí dronu a jeho možné ztráty nás dělili centimetry, práce se podařilo realizovat ke spokojenosti zákazníka.

Novinky a články