Drony SIT Plzeň

Aplikace pro 3D skenování prostor

Naše služby

Čtečka mračna bodů pro IZS

Point Cloud Reader, neboli čtečka mračna bodů, je interně vyvíjená aplikace pro načtení a nahlížení dat získaných ze zařízení vybavených technologií LiDAR.

 

Srovnání reálné fotky a mračna bodů

V současnosti využíváme tuto technologii pro Hasičský záchranný sbor a speciální pořádkovou jednotku Policie ČR. Pokud budovy nemají projektovou dokumentaci a nebo hrozí zřícení, naskenujeme aktuální stav budovy a na základě výsledného pohledu se rozhodne, zda lze do budovy vstoupit, či nikoliv. V případě že je bezpečné vstoupit, máme tak aktuální informace o zavřených dveřích, oknech, barikádách a dalších možných překážkách či poškozeních. Jiná využití jsou také v oblasti stavebnictví a plánování.

LiDAR je metoda měření  vzdálenosti na základě doby odrazu laserového paprsku od snímaného objektu. Laserový vysílač je upevněn na rotujícím zařízení a proto dokáže skenovat okolní prostředí a různé objekty kolem sebe.

 

Senzor LiDAR na dronu Elios 3

Pro zmapování vnitřních prostorů využíváme dron Flyability Elios 3. Ten je do těchto prostor přímo určený a je vybaven fixním LiDARovým senzorem schopným ukazovat zjednodušený náhled prostředí v reálném čase. Pro vnější prostory je vhodnější náš nejvíce využívaný stroj DJI Matrice 350 RTK vybavený zařízením DJI Zenmuse L1, které kombinuje RGB kameru s LiDARovým senzorem a můžeme tak získat mračno bodů, které obsahuje i reálné barvy objektů. Poslední alternativou je využití fotoaparátů a pomocí fotogrammetrie vytvořit mračno bodů. Ty bohužel nebývají tak přesné jako LiDARové senzory.

Aplikace nabízí celkem tři hlavní režimy zobrazení modelu:

  • 2D
  • Měřící
  • Volný

První 2D režim poskytuje náhled na celý model z pohledů kolmo dolů, z boku a pod úhlem 30°. Možnost změny perspektivy pomáhá s orientací v modelu a zkoumání různých detailů.

Náhled ve 2D režimu

V tomto režimu se dá také nastavit spodní a horní hladina ve které je proveden řez modelu. Díky této funkci je možné jednoduše nahlédnout do vnitřních prostor, vyfiltrovat si konkrétní patro, nebo část budovy pro nahlédnutí a zobrazit půdorys modelu. Pro lepší pohled na půdorys ve zvolené výšce umí aplikace vytvořit plánek aktuálně vybraného prostoru a ten uložit jako černé body na bílém pozadí pro lepší kontrast.

Náhled generování půdorysu snímané budovy

Dále je zde k dispozici tlačítko na přidání bodů zájmu (POI – point of interest) do projektu, což umožní jejich zobrazení v modelu a ukáže náhled na fotografie pořízené v místě bodu zájmu. Tyto fotografie se také dají zobrazit přímo v aplikaci, která je rovnou ukládá do adresáře projektu pro případné pozdější vyhodnocení akce. Jednotlivé body zájmu je možné dle potřeby vypnout, zapnout, nebo permanentně smazat.

Pohled na body zájmu nahrané v projektu

Měřící režim umožňuje pohybovat se modelem z pohledu první osoby a pomocí měřícího ukazovátka změřit vzdálenost mezi dvěma body.

Pohled v měřícím režimu

Volný režim poskytuje rychlý a neukotvený pohyb a je ideální pro snadný průzkum a inspekci.

Pohledy ve volném režimu
Hlavní menu s načtenými projekty

Využívané drony

Flyability Elios 3

Další antikolizní UAV od švýcarského výrobce Flyability. Využití je opět pro vnitřní inspekce v průmyslových halách, uvnitř kotlů, kolektorů a potrubí. Ovšem mnohem přesněji než dříve a to díky technologii LiDAR. Samozřejmostí bude zakomponování tohoto stroje do akcí pro IZS.
Více info

Každá nová zakázka pro nás má vždy stejný a jediný cíl - úspěch a maximálně spokojeného klienta.

Napište nám