Drony SIT Plzeň

Naše služby

Vývoj aplikací a HW

Prošlapali jsme cestu pro využití dronů při inspekcích mostních konstrukcí. U toho vznikla aplikace Inspektor, která pracuje s pořízenými daty při kontrolách mostů, umí je přiřadit na 3D model mostu (digitální dvojče) a umožňuje nad pořízenými snímky polygonální měření. Díky opakovaným inspekcím tak lze detekovat vývoj prasklin, apod.

Pro jednotky IZS jsme uvedli v život streaming obrazu z místa události (zachyceno dronem nebo pozemní kamerou) do místa velení. Dnes je naše aplikace nasazena na mobilních zařízeních jednotek HZS. Dalším řešením pro HZS je dokovací stanice pro záznamové kamery, která umožní nabytí a řízenou zálohu dat. Ve spolupráci s ZČU jsme vyvinuli prototyp dronu nesoucího a shazujícího speciální senzorová čidla umožňující detekovat nebzpečné látky, jejich intenzity a šíření v terénu.

Výsledkem dvouletého projektu realizovaného ve spolupráci se SVS (správce městských lesů) je aplikace využívající AI, která zpracováním dat z multispektrální kamery nesené dronem WingtraOne dokáže detekovat kůrovce ještě před prvním rojením.

Ve spolupráci s ČVUT (skupina multirobotické systémy) jsme vytvořili prototyp inspekčního dronu schopného autonomního pohybu ve vnitřních prostorech.

Odkazy na video

S4AllCities H2020

Cvičení složek IZS v DOOSAN aréně v Plzni.

Podpora Integrovaného záchranného systému 2022

Detekce kůrovce

Požární senzorika

Každá nová zakázka pro nás má vždy stejný a jediný cíl - úspěch a maximálně spokojeného klienta.

Napište nám