Drony SIT Plzeň

Naše služby

Požární senzorika

Ve spolupráci s Západočeskou univerzitou a HZS, jsme dokončili vývoj prototypu dronu určeného pro složky HZS. Stroj je vybaven platformou která umožňuje nesení 9 ks senzorických jednotek, které je dron schopen v autonomním/automatizovaném režimu roznést a shodit na určených bodech.

Zřízení se po shozu automaticky aktivuje a přes datovou síť (v terénu si vytváříme vlastní na technologii LoRaWan, včetně schopnosti vytvoření datové satelitní konektivity s využitím technologie Cobham Explorer) přenáší data ze senzorů do aplikace s kterou pracuje velitel zásahu. Ten má tak k dispozici údaje proti jaké nebezpečné látce při zásahu stojí a má informace o jejím šíření.

Senzorická jednotka je navržena pro:

  • shoz z cca 30 m (tlumení pádu, životnost elektroniky,..),
  • je možné měnit typy senzorů (teplotní, detekce plynů, radioaktivity, atd.),
  • opakované použití
  • realtime komunikaci (předávání dat do aplikace, kde jsou vizualizována veliteli zásahu)

Přínos řešení pro HZS je spojen:

  • se schopnosti rychle rozmístit čidla kolem krizové události (požár, únik chemických látek, atd.) na určených bodech
  • se schopnosti detekovat pomocí rozmístěných čidel o jaký typ látky a v jakých koncentracích se jedná
  • s monitorováním vývoje v čase (směry šíření, intenzity, atd.)

Další vývoj bude pokračovat směrem k miniaturizaci (plánujeme nést na jednom dronu 18 čidel) a k rozšíření senzorů.

Pozani senzorika

Odkazy na video

Podpora Integrovaného záchranného systému 2022

Naše podpora pro Integrovaný záchranný systém se stále rozvíjí. Buďto modernějšími stroji a nebo novými aplikacemi či výrobky. Podívejte se sami, kam jsme se po 3 letech spolupráce s IZS…

Požární senzorika

Detekce nebezpečných látek

Každá nová zakázka pro nás má vždy stejný a jediný cíl - úspěch a maximálně spokojeného klienta.

Napište nám