Drony SIT Plzeň

Drony

MicaSense RedEdge-M

Základní multispektrální kamera, kterou je možné osadit stroj WingtraOne. Oproti RGB kamerám snímají multispektrální kamery i v části elektromagnetického spektra, které je pro lidské oko neviditelné. Kamera celkem snímá v pěti pásmech: red, green, blue, rededge a near infrared. Z těchto pásem se následně vypočítávají tzv. vegetační indexi, které mají velice důležitou informační hodnotu o snímanýcj biomasách. Vzhledem k povaze dvou extra pásem je multispektrální kamera nejčastěji používána v aplikacích pro přesné zemědělství, lesnictví či vodohospodářství.

Specifikace

Využití

Největší potenciál kamery se skrývá v aplikacích pro přesné zemědělství. Pomocí nasnímaných dat je např. možné identifikovat napadené části úrody, nedostatečné zavlažování apod. Kameru také používáme pro hledání stromů, které jsou napadené kůrovcem.

2019 Wingtra Payload RededgeMX
Rozlišení 1.2 MP, 1280x960
Nejlepší možné rozlišení modelu (GSD) 6.7 cm/px
Maximální pokrytí při nejlepším rozlišení GSD 160 ha při výšce letu 98 m
Pokrytí při letu ve 120 m 200 ha, GSD´8.2 cm/px
Rychlost snímání 1 s

Světelný senzor

DLS (Downwelling Light Sensor) senzor slouží ke zvýšení radiometrické kvality dat. Měří množství a směr světelného záření během letu dronu. Při správné kalibraci pomocí speciálního panelu pomáhá senzor eliminovat vliv proměnného záření a tak produkovat vysoce kvalitní výstup s kompenzací odrazivosti.