Drony SIT Plzeň

Drony

Sony RX1R II

Nejpopulárnější a nejpřesnější RGB kamera pro dron WingtraOne. Jedná se o kameru vybavenou tzv. full-frame senzorem, tj. senzorem o velikosti odpovídající velikosti políčka 35mm filmu. Kamery tohoto typu poskytují lepší kvalitu obrazu, neboť větší senzor zachytí více světla a lze tak pracovat s vyšší citlivostí ISO při nízké úrovni šumu. Zároveň kamera poskytuje vysoké rozlišení 42 MP, díky čemuž je možné zachytit drobné detaily i při snímání z větší výšky.

Specifikace

Využití

Full-frame senzor a vysoké rozlišení předurčují tuto kameru k tvorbě ortofotomap s vysokou přesností a tím pádem i schopností zachytit drobné detaily.

Kameru používáme např. pro snímání stavebních prací a tvorbu přesných ortofotomap. Kvalita nasnímaných dat umožňuje přesné měření vzdáleností nebo analýzu změn při sekvenčním snímání.

WINGTRA QX1 II Payload
Rozlišení 42.4 MP, 8000x5320 px
Nejlepší možné rozlišení modelu (GSD) 0.7cm/px
Maximální pokrytí při nejlepším rozlišení GSD 90 ha při výšce letu 55 m
Pokrytí při letu ve 120 m 210 ha, GSD=1.5 cm/px
Rychlost snímání min. 0.6 s
Absolutní horizontální přesnost s PPK (RMS) méně než 1 cm
Absolutní vertikální přesnost s PPK (RMS) méně než 3 cm