Drony SIT Plzeň

Drony

Flying Cam SARAH 4.0

Vrtulník s vyspělým řídícím systémem, autorotací, rozsáhlou telemetrií a dobou letu přes 30 minut s nesenou výstrojí. Vzhledem i použitými systémy se velice podobá klasickému vrtulníku, náš model je ovšem operován ze země.

Oficiální video výrobce

Nesená výstroj

RIEGL VUX-1UAV

The RIEGL VUX-1UAV²² is a very lightweight and compact laser scanner, meeting the challenges of emerging survey solutions by UAS/UAV/RPAS both in measurement performance as well as in system integration. With regard to the specific constraints and flight characteristics of the UAS, the RIEGL VUX-1UAV²² is designed to be mounted in any orientation and even under limited weight and space conditions. Modest in power consumption, the instrument requires only a single power supply. The entire data set of an acquisition campaign is stored onto an internal 1 TByte SSD and/or provided as real-time line scan data via the integrated LAN-TCP/IP interface.
Více info

Specifikace

Flying-Cam Sarah 4.0

Základní charakteristika

Sarah 4.0 je velice robustní stroj, který dokáže unést payload do maximální hmotnosti 7kg. To nám dává možnost nosit payload, který klasické multikoptéry neunesou. Jedním z nich je například Riegl VUX-1 UAV nebo filmová kamera, umístěná na 3-osém gimballu, od společnosti Phase One.

Sarah je výtvor belgické firmy Flying-Cam. Tato firma nejdříve sama používala tyto stroje, nebo předešlé verze, k filmování nejrůznějších titulů.

Vlastnosti

Název Hodnota
Průměr vrtulí 2,162 m
Maximální rychlost 38 m/s
Maximální vzletová hmotnost 31,7 kg
Doba letu 30 minut
Teploty pro použití 0°C až 40°C
Odolnost vůči větru Beufortova třída 8

Rozdíl oproti jiným UAV

Ruku v ruce  se složitostí  a vybaveností tohotu UAV jde i jeho náročnost na ovládání. Jelikož je tento stroj proporčními parametry i vlastnostmi systému velice odlišný od ostatních letounů bez pilota na palubě, i dle toho vypadá osádka. Zapotřebí je jeden hlavní pilot, který neustále udržuje visuální kontakt s UAV a ovládá ho pomocí vysílače. Druhým, neméně důležitým členem letové skupiny je pilotův asistent, které provádí kontrolu všech systémů před letem a po letu. Posledním nepostradatelným členem je pak druhý pilot, který ovládá pozemní stanici, na které vidí veškerou telemetrii dronu, nastavuje automatické mise a koriguje veškerý payload. Také ovládá záložní vysílač pro případy, kdy první vysílač ztratí signál s UAV.

Naše spolupráce

Naší hlavní náplní práce s tímto strojem je skenování genofondu ČR. Již několikátým rokem spolupracujeme s ústavy pro skenování a modelování krajin ČR. Podíleli jsme se například na skenování zalesnění Národních parků v ČR nebo dalších Chráněných krajinných oblastech.

Články

Zemědělství a lesnictví

Využíváme drony s kolmým startem a přistáním (VTOL). Můžeme je vystrojit RGB, multispektrální, nebo termo kameru. Vyvinuli jsme aplikaci využívající AI pro detekci kůrovce.