Drony SIT Plzeň

Naše služby

Aplikace Inspektor

Inspektor je webová aplikace umístěna na našem cloudu. Slouží ke snadnému orientování se ve fotkách pořízených při inspekci.

Díky zjednodušenému modelu a snadnému ovládání může uživatel procházet revizní snímky zcela novým způsobem a to buď tak, že při najetí na fotku se ukáže pozice kamery a místo na modelu, které snímá, nebo obráceně, tedy že si uživatel vybere místo na modelu, které ho zajímá, a aplikace zobrazí všechny fotografie, které vybrané místo zachycují.

Dalším přínosem je možnost barvení modelu. Každá fotografie může být uživatelem barevně označena podle stavu konstrukce kterou zachycuje. Tím dojde k probarvení celého modelu a jsou tak patrná kritická místa v širších souvislostech, jako je například únava materiálu a časté jednostranné namáhání konstrukce.

Fotografie lze také popisovat a provádět na nich měření. Měřící nástroj dokáže rozpoznat náklon a členitost objektu na fotografii a poskytne tak přesné pseudo3D měření.

V případě pravidelného snímání a patřičné kontroly uživatelem, je pak možné sledovat stav konstrukce v průběhu času. Na nabarveném modelu je pak snadno poznat progres degradování konstrukce.

Odkazy na video

Inspekce dálničního mostu Lochkov

Jednou z našich pracovní náplní jsou inspekce mostních konstrukcí. Tentokrát jsme se vydali na inspekci dálničního mostu Lochkov.

Revize mostů

Každá nová zakázka pro nás má vždy stejný a jediný cíl - úspěch a maximálně spokojeného klienta.

Napište nám

Pavel Šmíd
ředitel