Drony SIT Plzeň

Drony

WingtraOne

Jedná se dron kategorie VTOL, tedy dron s  kolmým vzletem a přistáním. Díky tomuto prvku nám stačí startovací i přistávací plocha 2×2 metry. Ve vzduchu se naopak překlopí o 90° a dále pokračuje jako klasický letoun. Vztlak křídel nám pak umožňuje rychlejší let a hlavně velkou úsporu energie – delší lety než u quadcopter a dalších podobných strojů.

Produktová brožura PDF

file_download Stáhnout

Nesená výstroj

Sony QX1

Cenově dostupná RGB kamera s kvalitními parametry. Přestože kamera nedosahuje nekompromisního rozlišení kamery Sony RX1R II, je velice často používána pro snímání rozlehlých oblastí. Ze všech RGB kamer poskytuje největší pokrytí na jeden nálet. Kameru je možné osadit 15mm objektivem Voigtländer, díky čemuž se velikost nasnímané olasti významně zvětší. S tímto objektivem se z kamery stává ideální nástroj pro 3D rekonstrukci objektů.
Více info

Sony RX1R II

Nejpopulárnější a nejpřesnější RGB kamera pro dron WingtraOne. Jedná se o kameru vybavenou tzv. full-frame senzorem, tj. senzorem o velikosti odpovídající velikosti políčka 35mm filmu. Kamery tohoto typu poskytují lepší kvalitu obrazu, neboť větší senzor zachytí více světla a lze tak pracovat s vyšší citlivostí ISO při nízké úrovni šumu. Zároveň kamera poskytuje vysoké rozlišení 42 MP, díky čemuž je možné zachytit drobné detaily i při snímání z větší výšky.
Více info

MicaSense RedEdge-M

Základní multispektrální kamera, kterou je možné osadit stroj WingtraOne. Oproti RGB kamerám snímají multispektrální kamery i v části elektromagnetického spektra, které je pro lidské oko neviditelné. Kamera celkem snímá v pěti pásmech: red, green, blue, rededge a near infrared. Z těchto pásem se následně vypočítávají tzv. vegetační indexi, které mají velice důležitou informační hodnotu o snímanýcj biomasách. Vzhledem k povaze dvou extra pásem je multispektrální kamera nejčastěji používána v aplikacích pro přesné zemědělství, lesnictví či vodohospodářství.
Více info

Specifikace

WingtraOne

Využití UAV Wingtra

Využití tohoto VTOL letounu je pak zejména pro rozsáhlé plochy. V porovnání s klasickou multikoprétou máme šanci dostat se až na 12ti násobek nalétané plochy na jeden set baterií. V případě užití kamery RX1R II a letové výšky 100 metrů jsme schopni jedním letem pokrýt 110 ha plochy.

Takto nasbíraná data dále kompletujeme a vytváříme buďto ortofoto snímek a nebo 3D model složený z mračna bodů nebo mesh  textury.

Takto vytvořené podklady jsou skvělé především v rozlišení a a přesnosti snímku.

Vlastnosti

Název Hodnota
Typ letounu VTOL
Maximální letová hmotnost 4.5 kg
Rozpětí křídel 1.25 m
Doba letu 50 minut
Maximální rychlost 16 m/s
Odolnost vůči větru 12 m/s
Přípustné teploty -10°C až 40°C
Krytí IP54
GSD až 0.7 cm/px

PPK

Pro dopřesnění námi získaných materiálu můžeme použít technologii PPK. Jedná se o dopřesnění GPS koordinátů a to až na 1 cm horizontálně a 3 cm vertikálně.

Toto dopřesnění probíhá vždy až po získání všech potřebných data snímků a není tedy zapotřebí žádných dalších příprav při létání.

Payload

RGB kamery – Pužíváme především pro klasické snímkování a 3D modelaci terénu. V našem setu se nachází kamera na velkoplošné objekty pro ortofoto snímky a dále jiná kamera upravená pro snímání objektů na vytváření 3D modelů.

Multispektrální kamera – Využití máme především v lesnictví. Výhodou této kamery je možnost nasnímání dalších spekter mimo R, G a B.

Články

Detekce kůrovce

Projekt na jehož konci je schopnost detekovat kůrovce před prvním rojením v konkrétním stromu na základě dat pořízených multispektrální kamerou a vyhodnocených ve vlastní aplikaci pracující s AI.