Drony SIT Plzeň

Novinky a články

Změny v provozu dronů od 1. ledna 2024

Úřad pro civilní letectví vydal opatření obecné povahy, které upravuje podmínky používání bezpilotních letadel.

 

První novinkou je “Oprávnění k Letu”, se kterým je možné létat v zeměpisných zónách za splnění určitých podmínek. Postup schvalování je stejný jako u žádosti “Oprávnění k provozu” ve specifické kategorie, ale musí být dodrženy pravidla otevřené kategorie.

Povolení je bez poplatku, není třeba dálková identifikace a pojištění je podle pravidel otevřené kategorie.

Další změnou jsou “C” štítky a s nimi související přímá dálková identifikace. Pro létání ve specifické kategorii je vždy nutné používat systém vzdálené identifikace jak pro staré stroje bez “C” štítků tak i pro ty nové s “C” štítkem. U nových dronů se registrační značka provozovatele se zadává do integrovaného systému dronu. U starších strojů je pak zapotřebí externího zařízení. Tato pravidla se nevztahují na drony do 250g (C0) a modely letadel do 25 kg (C4) v otevřené kategorii.

 

Přehled dronů se štítkem třídy “C”, vydáno EASA 12/2023.

V případě užívání nového stroje s “C” štítkem, je také zapotřebí mít u sebe prohlášení o shodě s EU nařízením 2019/945, které by měly být na stránkách daných prodejců, pokud jste jej nenalezli v krabici jako přibalený leták.

Zároveň je povinností nosit příbalový leták EASA, který je ke stažení pod tímto odkazem.

Novinky a články