Drony SIT Plzeň

Srovnání DJI Zenmuse kamer v kategorii Enterprise

Naše služby

DJI Zenmuse kamery pro IZS

Ke spolupráci s IZS používáme převážně dron DJI Matrice 300 RTK. Co se však u různých zásahů liší, jsou použitá užitečná zařízení. V současné době využíváme tři různé kamery, přičemž každá z nich se hodí na jiný druh činnosti.

DJI Zenmuse H20T

Kamerou s nejširší škálou využití je rozhodně DJI Zenmuse H20T. Jako taková sestává ze 4 senzorů – širokoúhlé, zoomovací a termální, a ještě dalším senzorem –  laserovým dálkoměrem.

DJI Zenmuse H20T

Technická specifikace DJI H20T

ZOOM kamera Rozlišení senzoru: 20MP
ZOOM: 23x optický, 220x hybridní
Wide kamera DFOV: 82,9°
Rozlišení senzoru: 12MP
Mechanická závěrka: NE
Elektronická závěrka: 1/8000 - 1s
Termální kamera Rozlišení: 640 x 512 px
Rozsah teplot: -40 - 550°C
Rangefinder Rozsah měření: 3 - 1200m
Výměnné objektivy NE (ani u jednoho senzoru)

Kamera DJI Zenmuse H20T našla uplatnění zejména při spolupráci s HZS. Její největší výhodou je v těchto situacích především možnost termovize, díky které je možné lokalizovat ohniska požáru. Tato informace je pro HZS stežejní, neboť tím získají přehled o rozsahu a rozložení požáru a mohou tedy včas potlačit jeho šíření. Obraz z kamery streamujeme při zásahu pomocí naší aplikace IZS Stream přímo do zařízení (telefon / tablet / počítač) velitele zásahu, který tak může díky získaným informacím vyhodnotit stav požáru a rozložit síly tak, jak si to aktuální situace vyžaduje. Pokud vás zajímá více o této aplikaci, určitě navštivte v záložce projekty právě projekt IZS Stream.

 

Dalším poměrně častým typem výjezdů, u kterých je kamera DJI Zenmuse H20T první volbou, je hledání osob. Kombinace termovize a možnosti až 200 násobného hybridního zoomování se osvědčila jakožto mocný nástroj pro tento druh zásahů. Při hledání používáme prvotně termovizi. Pokud na kameře spatříme teplý bod, použijeme zoomovací kameru, abychom se přesvědčili, zda se opravdu jedná o hledanou osobu. V noci pak podezřelý bod navíc nasvítíme světlometem, jenž máme připojený vedle kamery. Během těchto zásahů využíváme i 4. senzor na této kameře a tím je range finder. Ten nám až do vzdálenost až do 1200 metrů a zároveň díky znalosti pozice UAV a orientace kamery dokáže dopočítat přibližnou GPS polohu zaměřeného cíle. Jakmile tedy spatříme podezřelý bod při pátrací akci, můžeme tuto GPS polohu předat policejním jednotkám nebo jednotkám HZS. GPS poloha je vidět na obrazovce ovladače a pro snadnější přeposílání jsme vyvinuli aplikaci, která běží na pozadí ovladače. Při nalezení bodu aplikace vyčte z obrazu jeho polohu, tu odešle na server, odkud pak čerpá naše aplikace IZS stream. V této druhé aplikaci lze pak vidět jak přenos obrazu z UAV tak i právě zaměřený bod na mapovém podkladu. Člen jednotky pak může být navigován skrze tuto aplikaci až k zaměřenému bodu.

DJI Zenmuse L1

Další multi-senzorovou kamerou, kterou používáme při zásazích s IZS je DJI Zenmuse L1. Ta díky laserovému skeneru, neboli LiDARu, dokáže vytvářet 3D model ve formě mračna bodů. Výsledky skenu dokážeme přenášet živě, celý proces skenování lze vidět na tabletu, který je integrovaný v ovladači. Zároveň disponuje širokoúhlou kamerou a dále kamerou, která slouží k obarvení mračna bodů.

DJI Zenmuse L1
LiDAR Dosah: 450m
3 násobná odrazivost skenu
RGB kamera: Rozlišení: 20Mpx
Mechanická závěrka: ANO (1/2000 - 8s)
Elektronická závěrka: 1/8000 - 8s
Výměnné objektivy: NE

Tuto kameru používáme zejména pro vytváření mračen bodů a 3D modelů různých objektů. Jedná se především o dokumentace zřícených budov, či budov po požárech. Data následně zpracováváme a předáváme PČR či HZS k další analýze.

Mračno bodů pořízené DJI Zenmuse L1

Rovněž byla DJI Zenmuse L1 díky kvalitní širokoúhlé RGB kameře používána k potřebám dopravní policie pro zdokumentování místa vážné dopravní nehody. Nahradila ji však ještě kvalitnější kamera DJI Zenmuse P1. V současné době je tak L1 udržována spíše jako záložní kamera pro situace dvou izochronních výjezdů.

DJI Zenmuse P1

Jedná se o full-frame kameru, která díky svému vysokému rozlišení nad ostatními vyniká v úlohách jako jsou například letecké snímkování, či fotogrammetrie. K dispozici může mít až tři objektivy (24/35/50mm). My jsme ovšem po krátkém otestování uznali jako dostačující 35mm objektiv a to z několika důvodů:

  • Při použití na noční misi současně s přísvitem pro osvícení dokumentované plochy, nám tento objektiv zajistí rozhled pouze na osvícenou plochu, není tedy zapotřebí téměř žádný postprocess z důvodu osvětlení
  • Je optimální pro nastavení mise, nejlepší kompromis mezi parametry: doba letu, rychlost letu, výška letu, počet trajektorií pro zdokumentování celé plochy (hlavně na místě dopravních nehod musíme jednat co nejrychleji, abychom nezpomalovali místní provoz na komunikaci)
DJI Zenmuse P1

Technická specifikace DJI Zenmuse P1

Rozlišení: 45Mpx
Mechanická závěrka: ANO (1/2000 - 1s)
Elektronická závěrka: 1/8000 - 1s
Výměnné objektivy: 24mm, 35mmm, 50mm

Jak již bylo zmíněno, DJI Zenmuse P1 nahradila kameru DJI Zenmuse L1 i DJI Zenmuse H20T při snímání dopravních nehod pro PČR. Zároveň našla využití i např. při dokumentaci budovy po požáru, kdy dokáže z fotek vytvořit velmi přesný 3D model.

Dokumentace požáru H20T a P1

Porovnání kamer

Jak již bylo řečeno, každá kamera je vhodná pro jiný typ zásahu. Není tedy možné říci, že by byla jedna lepší než druhá. Co ale lze srovnat, je kvalita fotografií pořízených z RGB senzorů jednotlivých kamer. Tento test jsme prováděli především proto, abychom zjistili, jak moc by se lišila kvalita nasnímaných dopravních nehod při použití jednotlivých kamer a to jak za denního světla, tak v noci.

Denní lety

Fotografie byly foceny ze stejné výšky (30m) při stejném osvětlení a stejné rychlosti dronu. Pro fotky z nočních letů nebylo použito žádné přídavné osvětlení (jako např. reflektor).

Denní porovnání vozidla Amarok

Na fotografiích si můžeme všimnout, že kamera L1, jež byla dříve používána pro snímání nehod během denního světla, dokáže oproti H20T lépe zachytit hrany objektu, je tomu ovšem na úkor sytosti barev. Naproti tomu kamera P1 zachovává jak ostré hrany objektu, tak i barvy.

Denní porovnání nápisu

Při dokumentaci dopravních nehod je důležité, aby se po poskládání ortofoto snímku z místa nehody nevytratily žádné detaily objektů, které byly v místě nehody přítomné. Jak si dokázali poradit kamery s tenkou lampou lze vidět na následujících fotografiích.

Denní porovnání lampy

Noční lety

V předchozích odstavcích jsme se zmiňovali, že jsme pro snímání dopravních nehod za denního světla používali kameru L1. Pro noční lety byla však kvůli lepší světlocitlivosti používána kamera H20T. I ta však byla pro tyto účely nahrazena kamerou P1. Následující fotografie vyjasní proč.

Noční porovnání vozidla Amarok

Při snímání nočních nehod je potřeba zachytit co nejpřesněji jak zúčastněná vozidla, tak střepy, značení vyšetřovatele, či brzdné dráhy. To vše je nutné nasnímat s co největší přesností.

Noční porovnání nápisu

Na posledních fotografiích lze opět vidět jaké problémy mohou mít kamery po složení ortofoto snímku s lampami.

Noční porovnání lampy

Světlomet

Pro další zkvalitnění nočního snímání jsme vyvinuli vlastní světlomet. Ten nahrazuje dosud používaný GL60 ZOOM a Z15 spotlight. Výhodou našeho námi vyvinutého světlometu je větší úhel svítivosti. Při použití s kamerou DJI Zenmuse P1 v kombinaci s 35mm objektivem je pak téměř dokonale vytvořený. Díky němu jsou fotografie rovnoměrně osvětleny, narozdíl od dřívějších přesvícených středů a tmavých okrajů.

Světlomet na DJI Matrice 300 RTK

Nejen během nočních misí, ale i denních, jsme schopni s kamerou DJI Zenmuse P1 zajistit potřebnou kvalitu na vysoké úrovni. S vyšší kvalitou se ovšem zvyšuje objem dat, která zpracováváme a předáváme dál vyšetřovatelům. To s sebou přináší nové překážky, které pak ovšem bravurně porážíme s námi vyvinutými aplikacemi.

Využívané drony

DJI Matrice 300 RTK

UAV určené převážně pro potřeby IZS. S nesenou výstroji DJI H20T a led přísvitem GL60 jsme schopni monitorovat potřebné území po dobu 45 minut. Krytí IP45 nám umožňuje létat i ve velmi nepříznivých podmínkách pro provoz UAV. Osadit DJI Matrici 300 můžeme až třemi payloady, standardně používáme ale "jen" DJI H20T a GL60.
Více info

Nesená výstroj

DJI Zenmuse L1

Laserový skener LiDAR s RGB kamerou. Pomocí technologie LiDAR (metoda dálkového měření vzdálenosti od snímaného objektu pomocí laserového paprsku) vytváříme mračna bodů. Za pomoci RGB kamery pak dodáme mračnu bodů barvu. Tím získáme velmi přesný 3D model reality. Naše využití spočívá v monitorování dopravních nehod, skenování shořelých nebo rozpadlých objektů. Plánuje se i nasazení do dalších projektů jako je například sken důležitých objektů pro potřeby IZS, kdy jim vytvoříme podklady pro simulování a plánování krizového scénáře.
Více info

DJI Zenmuse H20T

U nás je nejčastěji používaný pro potřeby IZS. Kombinace celkem 4 různých senzorů. Plánuje se ale také integrování ji do našeho systému pro inspekce. Disponuje optickou ZOOM kamerou pro detailní monitorování, termo kamerou pro hledání ohnisek nebo osob, laserovým rangefiderem pro zaměřování GPS důležitých bodů a počítání jejich vzdálenosti od UAV a širokoúhlou kamerou pro celkový přehled.  
Více info

GL60 Spotlight

LED přísvit pro pomoc IZS. Jedná se o nejčastěji používaný payload na akcích za tmy. Vznikl jako náhrada dosud námi používané DJI Z15 Spotlight. Nově má možnost upravovat v průběhu letu svou ohniskovou vzdálenost. To nám umožňuje směřovat intenzitu světla mnohem přesněji na objekt, který nás zajímá. Je plně kompatibilní s DJI Matrice 210 a DJI Matrice 300.
Více info

Každá nová zakázka pro nás má vždy stejný a jediný cíl - úspěch a maximálně spokojeného klienta.

Napište nám