Drony SIT Plzeň

Novinky a články

Simulátor úniku plynu pro HZS ve spolupráci s Univerzitou Karlovou

V našem dalším projektu pro Hasičský záchranný sbor vymýšlíme simulátor úniku plynu a jejich detekci. Náš výrobek bude určený na cvičení pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.

Zařízení funguje na principu šíření ultrazvukových vln. Stejně jako plyn, se totiž ultrazvukové vlny špatně šíří z uzavřených místností směrem ven. Po otevření dveří ale okamžitě “zamoří” celý prostor.

Jednotky hasičů dostanou do ruky přijímač, který se bude podobat jejich reálnému zařízení na ostré akci. Bude mít stejné ovládací prvky i s displayem, který ukazuje aktuální koncentraci plynu, v našem případě intenzitu ultrazvukových vln.

Dalším zařízením, které vyvíjíme ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, je vysílač, který emituje ultrazvukové vlny. Tím simuluje únik plynu. Ten bude během cvičení umístěný na neznámé místo a jednotky hasičů budou mít za úkol tento vysílač najít.

Novinky a články