Drony SIT Plzeň

Novinky a články

Hledání srnčat při žních

Velmi často otevírané téma – Doba seno sečení a ohrožená srnčata. Málo kdo ale ví, že to není jediná doba, kdy jsou srnčata v ohrožení. Druhým ročním obdobím je období žní.

Srnčata jsou v tuto dobu už větší a schopná se procházet. Bohužel ale ne tolik, aby dokázala utéci před kombajnem. I z našeho pohledu dronu jsme viděli, že srnčata popojdou jen o pár metrů. Po té opět zalehnout do pole a schovají se mezi obiloviny.

Proto jsme se vydali i mimo seno sečení pomoci zemědělcům a hledat srnčata na jejich polích. Našli jsme i větší kusy, kteří pak pohodově odešli do lesa, ale i právě ona ohrožená srnčata.

Po nálezu jsme předali zemědělcům GPS koordináty nalezených srnčat + mapový podklad, kam jsme zakreslili perimetr, ve kterém jsme je viděli se procházet.

V galerii můžete vidět, jak tato práce vypadá. Vidět můžete jak fotografii pořízenou WIDE kamerou z výšky cca 90 metrů nad terénem, tak i přiblíženou fotografii a kombinovanou fotografii ZOOM a termo snímek se srnčaty.

Dále si můžete prohlédnout video přímo z akce.

Novinky a články