Drony SIT Plzeň

Novinky a články

Větrolamy Mírovka

Za velmi zajímavou prací jsme tentokrát cestovali na východ naší republiky.

Ještě v období vegetačního klidu jsme se Sarah 4.0 létali na Moravě. Pro našeho stálého partnera, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a zahradnictví, jsme skenovali větrolamy v okolí Mohelnice. Jednalo se o velmi stará stromořadí podél řeky Moravy a v okolí Moravičanského jezera. V této oblasti jsou prakticky všechny vzrostlé stromy napadeny jmelím.  Námi pořízená data poslouží specialistům z výzkumného ústavu nejen k posouzení stavu porostu, ale i k zmapování, výpočtům velikosti a dalších parametrů cenných stromů v této oblasti.

Novinky a články