Drony SIT Plzeň

Novinky a články

Zimní létání v CHKO Třeboňsko

Některé práce se dají realizovat jen v době vegetačního klidu, tedy v zimě. Proto již tradičně v tomto období skenujeme nejcennější přírodní lokality pro VÚKOZ Brno.

Tentokrát jsme pořizovali data v CHKO Třeboňsko dronem Sarah 4.0 s laserovým skenerem Riegl VUX-1 UAV.  Snímali  jsme porost v lokalitě Novořecké hráze. Výstupem je velmi husté mračno bodů, které slouží odborníkům z VÚKOZ Brno k podrobné analýze stavu vegetace Novořeckých močálů. Konkrétně pro mapování pozic a velikostí jednotlivých stromů, výpočet výšky, mezernatosti porostů a podílu nadzemního prostoru, který je skutečně využíván korunami stromů. Ve výsledku jsou odborníci schopni kvantifikovat rozdíly mezi jednotlivými typy přirozených lesů v národních parcích a chráněných krajinných oblastech ČR.

Novinky a články