Drony SIT Plzeň

Naše služby

Aplikace pro dopravní policii

Již více než rok úzce spolupracujeme s dopravní policií. Společně s ostatními složkami IZS vyjíždíme k nejvážnějším dopravním nehodám. Od dubna letošního roku jsme rozšířili svoji působnost na celé území Plzeňského kraje.

Pomocí dronů pořizujeme ve dne i v noci snímky místa dopravní nehody a z těchto dat následně vytváříme velice přesné ortofotomapy a 3D modely. Výsledkem naší práce je velmi přesný model dokumentující situaci a veškeré stopy místa nehody.  V tomto případě hovoříme o přesnosti  v jednotkách centimetrů a každý bod či pixel má přesné GPS souřadnice.  Takto přesný záznam místa nehody slouží nejen policistům, ale i soudním znalcům.

Pro efektivnější práci s daty  jsme po konzultacích s policisty z oddělení dopravní policie v Plzni vyvinuli aplikaci pracovně nazývanou “Crash Inspektor”. Tento program poskytuje policistům velice efektivní nástroj pro rychlé a komfortní zpracování, zobrazování a editaci námi pořízených dat. To znamená, že v záznamu dopraní nehody mohou policisté měřit, kótovat, popisovat a označovat jakékoli místo či stopu.  Aplikace následně vygeneruje protokol o nehodě ve formátu a v podobě dle policií požadovaných standardů.

Aplikaci jsme počátkem dubna úspěšně prezentovali zástupcům všech oddělení dopravní policie plzeňského kraje na společném setkání v Plzni.  Při této příležitosti jsme policistům předvedli naši techniku a seznámili je s dalšími službami, které již poskytujeme ostatním složkám Integrovaného záchranného systému České republiky. Po dohodě s vedením Odboru služby dopravní policie při krajském ředitelství v Plzni bude aplikace Crash inspektor využívána všemi dopravními policisty v našem regionu.

 

Odkazy na video

Podpora Integrovaného záchranného systému 2022

Naše podpora pro Integrovaný záchranný systém se stále rozvíjí. Buďto modernějšími stroji a nebo novými aplikacemi či výrobky. Podívejte se sami, kam jsme se po 3 letech spolupráce s IZS…

Využívané drony

DJI Matrice 300 RTK

UAV určené převážně pro potřeby IZS. S nesenou výstroji DJI H20T a led přísvitem GL60 jsme schopni monitorovat potřebné území po dobu 45 minut. Krytí IP45 nám umožňuje létat i ve velmi nepříznivých podmínkách pro provoz UAV. Osadit DJI Matrici 300 můžeme až třemi payloady, standardně používáme ale "jen" DJI H20T a GL60.
Více info

Nesená výstroj

DJI Zenmuse L1

Laserový skener LiDAR s RGB kamerou. Pomocí technologie LiDAR (metoda dálkového měření vzdálenosti od snímaného objektu pomocí laserového paprsku) vytváříme mračna bodů. Za pomoci RGB kamery pak dodáme mračnu bodů barvu. Tím získáme velmi přesný 3D model reality. Naše využití spočívá v monitorování dopravních nehod, skenování shořelých nebo rozpadlých objektů. Plánuje se i nasazení do dalších projektů jako je například sken důležitých objektů pro potřeby IZS, kdy jim vytvoříme podklady pro simulování a plánování krizového scénáře.
Více info

DJI Zenmuse H20T

U nás je nejčastěji používaný pro potřeby IZS. Kombinace celkem 4 různých senzorů. Plánuje se ale také integrování ji do našeho systému pro inspekce. Disponuje optickou ZOOM kamerou pro detailní monitorování, termo kamerou pro hledání ohnisek nebo osob, laserovým rangefiderem pro zaměřování GPS důležitých bodů a počítání jejich vzdálenosti od UAV a širokoúhlou kamerou pro celkový přehled.  
Více info

GL60 Spotlight

LED přísvit pro pomoc IZS. Jedná se o nejčastěji používaný payload na akcích za tmy. Vznikl jako náhrada dosud námi používané DJI Z15 Spotlight. Nově má možnost upravovat v průběhu letu svou ohniskovou vzdálenost. To nám umožňuje směřovat intenzitu světla mnohem přesněji na objekt, který nás zajímá. Je plně kompatibilní s DJI Matrice 210 a DJI Matrice 300.
Více info

Každá nová zakázka pro nás má vždy stejný a jediný cíl - úspěch a maximálně spokojeného klienta.

Napište nám